Гірничий нагляд

Державна служба України з питань праці (згідно положення про службу)  здійснює державний гірничий нагляд з питань:

– правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації;

– додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин;

– додержання правил та технологій переробки мінеральної сировини;

– правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами;

– готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;

– здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної, гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств;

– здійснює нагляд (контроль) за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині державного гірничого нагляду;

– здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення.

Підстави для виконання:

·   Закон України   від 14.10.1992 № 2694-XIIПро охорону праці”;

·   Кодекс України від 27.07.1994 № 132/94-ВР “Про надра”;

·   Закон України від 06.10.1999 № 1127-XIV “Гірничий закон України“;

·   Закон України від 23.12.2004 № 2288-IV “Про поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення“;

.   Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 58 “Про затвердження Положення про порядок списання запасів корисних копалин з обліку гірничодобувного підприємства”;

·  Постанова Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 59 “Про затвердження Положення про порядок надання гірничих відводів“;

·  Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.1995 № 114 “Про Порядок передачі розвіданих родовищ корисних копалин для промислового освоєння”;

·  Постанова Кабінету Міністрів України від  26.10.2011 № 1107Про затвердження Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки”;

·   Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.1995 № 134 “Про затвердження Положення про порядок здійснення державного гірничого нагляду”;

.   Наказ МНС України 06.07.2006 N 424 “Про затвердження Порядку обліку вибухових матеріалів промислового призначення”;

·   Наказ Держгірпромнагляду від 18.03.2010 № 61 “Про затвердження Правил охорони праці під час розробки родовищ корисних копалин відкритим способом“;

·   Наказ Міненерговугілля України від 12.06.2013 № 355 “Про затвердження Правил безпеки під час поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення“;

·   Наказ Міненерговугілля України від 12.06.2014 № 426 “Про затвердження Інструкції з безпечної організації та проведення масових вибухів свердловинних зарядів на відкритих гірничих роботах“;

·   Наказ МНС України від 27.06.2012 № 933 “Про затвердження Правил охорони праці під час дроблення і сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів“;

.  Наказ Державного комітету з питань житлово-комунального господарства України від 05.07.1995 №30 “Про затвердження Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України”;

.  Наказ Міністерства енергетики та вугільної промисловості України 12.06.2014  № 425 “Про затвердження Порядку затвердження проектно-технічної документації на ведення підривних робіт”;

.  Наказ комітету України з питань геології та використання надр від 15.02.2000 N 19 “Про затвердження Положення про стадії геологорозвідувальних робіт на тверді корисні копалини”;

.  Наказ МНС України 15.09.2006 N 619 “Про затвердження Порядку проведення випробувань розроблених, ввезених в Україну та конверсійних вибухових матеріалів, обладнання для їх виготовлення, засобів механізації, пристроїв та апаратури для вибухових робіт”;

.  Наказ Державної комісії України по запасах корисних копалин 07.12.2005 N 300 “Про затвердження Положення про порядок розробки та обґрунтування кондицій на мінеральну сировину для підрахунку запасів твердих корисних копалин у надрах”.

 

Перелік вибухових матеріалів, допущених до постійного виробництва та застосування

Перелік суб`єктів господарювання, що мають ліцензію на виробництво вибухових матеріалів промислового призначення