Порядок роботи телефонної «гарячої лінії»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ начальника Південного
міжрегіонального управління
Державної служби з питань праці

04.09.2023 № 392/ПД

І. Загальні положення

1. Порядок роботи телефонної «гарячої лінії» (далі – Порядок) розроблено відповідно до статті 40 Конституції  України, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» з метою створення необхідних умов для реалізації конституційного права громадян на звернення,спрощення умов подання звернень,підвищення ефективності роботи Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці (далі – Міжрегіональне управління) зі зверненнями громадян, об’єктивного та вчасного їх розгляду згідно з вимогами законодавства України.

2.Цей Порядоквизначає основні вимоги щодо організації роботи телефонної «гарячої лінії» в Міжрегіональному управлінні та розгляду звернень, отриманих під час проведення телефонної «гарячої лінії».

ІІ. Проведення телефонної «гарячої лінії»

1. Телефонна «гаряча лінія» проводиться в робочі дні з 8:00 до 17:00, у п’ятницю – з 8:00 до 15:45 (з перервою на обід з 12:00 до 12:45, за винятком святкових і вихідних днів) за номером телефону (0512) 53 8243.

2. Функціонування телефонної «гарячої лінії» забезпечує відділ організації документообігу та контролю (далі – Відділ).

3. Основними завданнями роботи телефонної «гарячої лінії» є:

  • надання довідково – консультативної допомоги;
  • прийняття, реєстрація та облік пропозицій, заяв і скарг громадян, що стосуються діяльності Міжрегіонального управління.

4. Звернення, в яких порушено питання довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, за можливості вирішуються під час телефонної розмови шляхом надання консультацій.

5. Якщо питання, з якими звернувся громадянин, не належать до компетенції Міжрегіонального управління, посадова особа, яка здійснює прийом телефонного   звернення,  пояснює  громадянину,  до  якого  органу державної влади або органу місцевого самоврядування, підприємства, організації чи установи доцільно звернутися.

ІІІ. Реєстрація та розгляд звернень, що надійшли під час
проведення телефонної «гарячої лінії»

1. Усі звернення громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», реєструються Відділом в день їх надходження в Журналі обліку звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію» Міжрегіонального управління (додаток 1) відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

На звернення, що потребують додаткового вивчення і відповідь на які не може бути надана телефоном, посадовою особою Відділу заповнюється бланк звернення громадянина на телефонну «гарячу лінію» Міжрегіонального управління (додаток 2).

2. Відмова громадянина надати дані, визначені пунктом 2 розділу ІІІ цього Порядку, може бути підставою залишення без розгляду звернення, що надійшло на телефонну «гарячу лінію», відповідно до статті 8 Закону України «Про звернення громадян».

3. На підставі письмової резолюції керівництва Міжрегіонального управління бланк звернення громадянина на телефонну «гарячу лінію» передається виконавцям для розгляду та вирішення по суті.

4. Строк розгляду звернення не повинен перевищувати строків, визначених чинним законодавством.

5. Звернення, що потребують детальнішого вивчення, розглядаються в тому самому порядку, що і письмові звернення, з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян».

6. Контроль за вчасним розглядом звернень громадян, що надійшли на телефонну «гарячу лінію», здійснює відділ організації документообігу та контрою Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань працізгідно з вимогами чинного законодавства.