Єдиний портал повідомлень викривачів

Єдиний портал повідомлень викривачів (далі – Портал) – це інформаційно-комунікаційна система, яка має комплексну систему захисту інформації з підтвердженою відповідністю згідно із Законом України «Про захист інформації в інформаційно-комунікаційних системах», що забезпечує обмін даними з викривачем за допомогою мережі Інтернет, збирання, зберігання, використання, захист, облік, пошук, узагальнення повідомлень викривачів, а також іншої інформації, в тому числі про статус викривачів, стан та результати розгляду повідомлень викривачів.

Перейти на Портал можна за посиланням: https://whistleblowers.nazk.gov.ua/.

Портал гарантує викривачам забезпечення умов конфіденційності, а також надає доступ викривачами до інформації про стан, процес розгляду та результати розгляду їх повідомлень.

Портал – це один з інструментів реалізації антикорупційної політики, створення якого передбачено Державною антикорупційною програмою (ДАП) на 2023-2025 роки. Тому одним з головних пріоритетів НАЗК є створення умов, за яких викривачі зможуть безпечно повідомляти про факти корупції.

Доступ до Порталу мають особи, які здійснили повідомлення про корупцію (в частині здійснення ними повідомлень та отримання інформації про стан і результати їх розгляду) та авторизовані користувачі – Голова та службовці Національного агентства відповідно до їх повноважень, визначених цим Законом, керівники та уповноважені особи відповідних суб’єктів у частині повідомлень викривачів, розгляд яких віднесено до їх повноважень відповідно до цього Закону, інші уповноважені особи в частині інформації про статус викривачів у разі звернення викривача для отримання безоплатної правничої чи психологічної допомоги, визначеної цим Законом.

Передбачено, що держателем та відповідальним за адміністрування Порталу є Національне агентство з питань запобігання корупції.

Наказ Національного агентства з питань запобігання корупції від 03.01.2023 № 1/23 «Про затвердження Порядку ведення Єдиного порталу повідомлень викривачів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.01.2023 за № 22/39078.

Перелік установ та організацій, що мають бути підключені до Порталу

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи  місцевого самоврядування, юридичні особи публічного права та юридичні особи, зазначені в частині другій статті 62 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані забезпечити функціонування внутрішніх каналів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону.

Єдиний портал повідомлень викривачів – це внутрішній канал повідомлення*!

Внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону – способи захищеного (у тому числі анонімного) повідомлення інформації викривачем керівнику або уповноваженому підрозділу (особі) органу, юридичної особи, у яких викривач працює, проходить службу чи навчання або на замовлення яких виконує роботу, а так само до органу вищого рівня, уповноважена особа якого здійснює контроль за дотриманням антикорупційного законодавства на підвідомчих підприємствах, в установах та організаціях.

Набуття особою статусу викривача

Будь-яка особа, якій стала відома інформація про корупційне, або пов’язане з корупцією правопорушення, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», може повідомити про це на Порталі. Однак не кожна людина може набути статус викривача.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» викривач – фізична особа, яка за наявності переконання, що інформація є достовірною, повідомила про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень цього Закону, вчинених іншою особою, якщо така інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходженням нею служби чи навчання або її участю у передбачених законодавством процедурах, які є обов’язковими для початку такої діяльності, проходження служби чи навчання.

Отже, особа вважається викривачем за сукупності таких умов:

  • повідомити про корупцію має фізична особа (громадянин України, іноземець, особа без громадянства), яка переконана, що її інформація є достовірною;
  • наведена у повідомленні інформація повинна містити факти, що доводять можливе вчинення іншою особою корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, які можна перевірити;
  • ця інформація стала їй відома у зв’язку з її трудовою, професійною, господарською, громадською, науковою діяльністю, проходження нею служби чи навчання.

У разі відсутності хоча б однієї з вищевказаних умов особа вважається заявником.

Алгоритм подання повідомлення у тому числі до національного агентства через єдиний портал повідомлень викривачів

Подання повідомлень (у тому числі анонімних) через внутрішні канали повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» здійснюється через відкритий для цілодобового доступу до Порталу та спеціальні телефонні лінії.

Портал передбачає 5 простих кроків для здійснення повідомлення:

Крок 1 – Організація та посадова особа

Необхідно натиснути на поле і з випадаючого списку вибрати організацію, про корупцію в якій особа хоче повідомити. Після цього необхідно вибрати, хто саме з посадових осіб вчинив правопорушення

Крок 2 – Тип повідомлення

Необхідно зазначити чи бажає особа надати в повідомленні дані про себе чи залишити повідомлення анонімно.

Крок 3 – Джерело отримання інформації

Необхідно вказати, звідки особі стала відома інформація про правопорушення.

Крок 4 – Склад правопорушення

Необхідно вказати, про яке саме правопорушення особа бажає повідомити – слід вибрати один з запропонованих варіантів та з випадаючого списку обрати статтю.

Крок 5 – Обставини правопорушення

Необхідно вказати обставини правопорушення, ПІБ осіб, дату та місце злочину, а також додати підтверджуючі матеріали.

Також, у разі наявності відомостей про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції», вчинених працівниками Національного агентства, особи можуть звернутися з повідомленням на спеціальну телефонну лінію Національного агентства: + 38(044)200 08 78, де оператор прийме у Вас повідомлення та відповідно внесе його на Портал після чого повідомить ідентифікатор Вашого повідомлення.