Діяльність

Напрямки та принципи діяльності Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці

План роботи Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці на 2024 рік

Одним із головних напрямків діяльності Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці є проведення превентивних заходів, спрямованих на запобігання травматизму та створення  безпечних і нешкідливих умов праці, профілактику порушень трудового законодавства.

Водночас покладатися у питаннях збереження життя та здоров’я працівників виключно на законослухняність роботодавців держава не уповноважена Основним Законом – Конституцією України і міжнародними зобов’язаннями, взятими на себе з підписанням міжнародних конвенцій у галузі праці та охорони праці.

Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці у своїй діяльності організує та здійснює державний нагляд (контроль) дотримання суб’єктами господарювання вимог законодавчих та нормативно-правових актів з промислової безпеки, охорони праці, гігієни праці, додержання законодавства про працю шляхом проведення планових та позапланових заходів.

Під час здійснення державного нагляду (контролю) посадові особи управління дотримуються принципів:

– пріоритетності безпеки у питаннях життя і здоров’я людини, функціонування і розвитку суспільства, середовища проживання і життєдіяльності перед будь-якими іншими інтересами і цілями у сфері господарської діяльності;
– рівності прав і законних інтересів усіх суб’єктів господарювання;
– гарантування прав суб’єкту господарювання;
– об’єктивності та неупередженості здійснення державного нагляду (контролю);
– наявності підстав, визначених законом, для здійснення державного нагляду (контролю);
– відкритості, прозорості, плановості й системності державного нагляду (контролю);
– невтручання органу державного нагляду (контролю) у статутну діяльність суб’єкта господарювання, якщо вона здійснюється в межах закону;
– відповідальності органу державного нагляду (контролю) та його посадових осіб за шкоду, заподіяну суб’єкту господарювання внаслідок порушення вимог законодавства;
– дотримання умов міжнародних договорів України;
– незалежності органів державного нагляду (контролю) від політичних партій та будь-яких інших об’єднань громадян.

Крім цього, Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці організовує розгляд звернень громадян з питань, що належать до їх компетенції, виявляють та усувають причини, що призводять до подання громадянами скарг; забезпечує доступ до публічної інформації, що перебуває у їх володінні; забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом; забезпечує у межах повноважень здійснення заходів щодо запобігання корупції та контроль за їх здійсненням.