Громадянам

Інформація про механізми чи процедури за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень розпорядника інформації

 Згідно зі статтею 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, які зобов’язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Основним правовим актом, що регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України такого права, є Закон України «Про звернення громадян».

Відповідно до Закону України «Про звернення громадян» громадяни можуть звертатись до Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці з викладеними в письмовій або усній формі пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами.

Посадові особи Управління зобов’язані розглянути звернення громадян не пізніше, ніж у визначений Законом України «Про звернення громадян» термін прийняття рішень, та дати обґрунтовану відповідь.

Розділ щодо реалізації права на звернення громадян доступний на вебсайті Управління за посиланням http://pd.dsp.gov.ua/zvernennia-hromadian/.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» посадові особи Управління проводять особистий прийом громадян.

Графік особистого прийому громадян керівництвом та посадовими особами Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці доступний на вебсайті Управління за посиланням https://pd.dsp.gov.ua/hrafik-pryiomu-hromadian/.

Порядок розгляду звернень та організації особистого прийому громадян у Державній службі України з питань праці та її територіальних органах затверджено наказом Міністерства соціальної політики України 16 листопада 2016 року № 1339 та зареєстровано в Міністерстві юстиції України 09 грудня 2016 року за № 1595/29725.

Громадськість може представляти свої інтереси та впливати на реалізацію повноважень Держпраці також шляхом подання запиту на інформацію.

Доступ до публічної інформації регламентується Законом України «Про доступ до публічної інформації». Порядок складання, подання запитів на інформацію, розпорядниками якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи, та форму запиту на інформацію, розпорядником якої є Державна служба України з питань праці або її територіальні органи, затверджено наказом Міністерства економіки України від 23.11.2022 № 4813.”

Реалізація прав громадян на доступ до публічної інформації забезпечується відділом організації документообігу та контролю Південного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці.

З метою економії часу та коштів заявників Держпраці впроваджено роботу онлайн-приймальні громадян.

Запис на онлайн-прийом проводиться в Управлінні.

Інформація щодо реалізації прав засобами телефонної «гарячої лінії» розміщено на веб-сайті Управління за посиланням http://pd.dsp.gov.ua/zvernennia-hromadian/.

Якщо громадянин не отримав відповідь на своє звернення, він відповідно до статті 55 Конституції України має право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.

Відповідно до статті 55 Конституції України кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини.

Додаткова інформація:

Закон України «Про безоплатну правову допомогу» від 02.06.2011 № 3460-VI гарантує право на  безоплатну  правову  допомогу всім громадянам України, іноземцям, особам без громадянства, у тому числі біженцям чи особам, які потребують додаткового захисту.

ЩО?

Безоплатна первинна правова допомога передбачає надання таких послуг:

1) надання правової інформації;

2) надання консультацій і роз’яснень з правових питань;

3) складення   заяв,  скарг  та  інших  документів  правового характеру (крім документів процесуального характеру);

4) надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.

ДЕ?

Ви маєте право отримати безоплатну первинну правову допомогу у:

1) органах виконавчої влади;

2) органах місцевого самоврядування;

3) фізичних та юридичних осіб приватного права;

4) спеціалізованих установах.

ЯК?

Спосіб І. Прийти на особистий прийом

Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години. Органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування забезпечують проведення особистого прийому осіб висококваліфікованими працівниками, які можуть чітко і доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків

Спосіб ІІ. Направити письмове звернення.

Ваше звернення буде розглянуто протягом 30 днів.

Якщо  Ви потребуєте надання тільки правової інформації, Ваше звернення буде розглянуте протягом 15 днів