Трудове законодавство

Положенням про Південне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці затвердженим наказом Державної служби України з питань праці від 23.09.2022 № 168, із змінами, закріплено одне із основних завдань – реалізація державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.

Відповідно до повноважень Міжрегіонального управління, реалізація державної політики з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. здійснюється на території Одеської, Миколаївської, Херсонської областей наступними структурними підрозділами:
Відділ з питань праці управління інспекційної діяльності в Одеській області 
Відділ з питань праці управління інспекційної діяльності у Миколаївській області 
– Відділ з питань праці управління інспекційної діяльності у Херсонській області 

Звертаємо увагу, що у період дії воєнного стану, введеного відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану», особливості трудових відносин працівників усіх підприємств, установ, організацій в Україні незалежно від форми власності, виду діяльності та галузевої належності, а також осіб, які працюють за трудовим договором з фізичними особами, визначено Законом України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 № 2136, із змінами, внесеними згідно із Законами України №2352-IX від 01.07.2022, № 3494-IX від 22.11.2023

Відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2022 № 303 та наказу Міністерства економіки України від 16.06.2023 № 5782 «Про здійснення позапланових заходів державного нагляду (контролю) протягом періоду воєнного стану», із змінами, внесеними наказом Міністерства економіки України від 07.03.2024 № 6233, на сьогодні частково відновлено право проводити перевірки за додержанням законодавства про праці, але тільки у випадках:
– перевірки виконання суб’єктом господарювання приписів щодо усунення порушень вимог законодавства, виданих за результатами проведення попереднього заходу органом державного нагляду (контролю);
– звернення фізичної особи (фізичних осіб) про порушення, що спричинило шкоду її (їхнім) правам, законним інтересам, з додаванням документів чи їх копій, що підтверджують такі порушення (за наявності);
– доручення Прем’єр-міністра України про перевірку суб’єктів господарювання у відповідній сфері у зв’язку з виявленими системними порушеннями та/або настанням події, що має значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров’я людини, захист навколишнього природного середовища та забезпечення безпеки держави, зокрема щодо дотримання строків виплати заробітної плати;
настання аварії, пожежі, смерті потерпілого внаслідок нещасного випадку або професійного захворювання, що було пов’язано з діяльністю суб’єкта господарювання

Протягом періоду воєнного стану підлягають перевірці такі питання:
– оформлення трудових відносин;
– законність припинення трудових договорів;
– дотримання вимог Закону України «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».