Групи факторів, поєднання яких призводять до посттравматичного стресового розладу

28 березня 2024

Є три групи факторів, поєднання яких призводить до виникнення ПТСР:
-інтенсивність травматичної події, її тривалість, несподіваність і неконтрольованість;
-сила індивідуальних захисних механізмів психіки та наявність соціальної підтримки;
-особистісні фактори ризику: вік на момент травматичних подій, наявність травматичних подій і психічних розладів у попередні періоди життя людини.

Кожна людина під час війни має власні переживання та реакції, які є абсолютно природними у відповідь на стресову ситуацію.

Важливо пам’ятати: психіка дітей і дорослих має величезні резерви для відновлення й саморегуляції.

Завдяки підтримці рідних та (за потреби) фахівців людина може повернутися до норми після тяжкого досвіду. Завдання батьків і фахівців – зробити все, що від них залежить, щоб протистояти розвитку ПТСР у дітей та навіть у найскладніших ситуаціях і випробуваннях перейти до посттравматичного зростання.