Забезпечення та використання засобів індивідуального захисту в МПП «Відзев»

11 серпня 2023

Під час семінару в МПП «Відзев» головним державним інспектором відділу з питань безпеки праці управління інспекційної діяльності у Миколаївській області Юрієм Лодатко розглянуто питання забезпечення та використання засобів індивідуального захисту.

Основним питанням є створення безпечних умов праці та проведення організаційно-технічної роботи із запобігання нещасним випадкам, тому було проведено 4 технічних консультацій на робочих місцях:

  1. Технічні і організаційні заходи, що убезпечують працівників під час виконання

 робіт в електроустановках.

  1. Електрозварювальні роботи.
  2. Безпека під час технічного обслуговування та ремонту машин і обладнання.
  3. Безпека під час виконання металообробних, штампувальних, ковальських робіт.

А також 3 тематичних тренінгів з імітацією реальних дій на робочих місцях:

  1. Роботи в діючих електроустановках напругою до та понад 1000 В.
  2. Безпека під час експлуатації обладнання, машин і механізмів, деталі яких рухаються та/або обертаються.
  3. Вантажно-розвантажувальні роботи за допомогою машин і механізмів.

Особливо, фахівець Держпраці зосередив увагу на тому, що вантажно-розвантажувальні роботи — це комплекс заходів для безпечного виконання яких потрібно знати, які дозвільні документи оформити та яку організаційно-технологічну документацію розробити та кого можна допускати до виконання вантажно-розвантажувальних, транспортних і складських робіт.

Також в рамках консультацій проведено перевірку знань та дій працівників під час проведення робіт щодо запобігання аваріям та ліквідації їхніх наслідків.

Під час проведення превентивного заходу керівника підприємства ознайомлено:

– з вимогами законодавства з охорони праці та цивільного захисту при проведенні заходу або консультування;

– з вимогами щодо недопущення проявів корупції або правопорушень, пов’язаних із корупцією;

– проінформований відносно можливості подання документів для отримання дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, а також декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці в електронному вигляді, зокрема засобами Порталу електронних сервісів Мінекономіки.