У Вознесенському відділенні ПАТ «Миколаївгаз» обговорено вплив особистісних якостей працівників на зниження рівня травматизму

19 серпня 2017

Обговорення питання запобігання нещасним випадкам на виробництві стало   приводом для зустрічі  посадових осіб управління Держпраці у Миколаївській області зі  співробітниками Вознесенського відділення ПАТ «Миколаївгаз».

На початку зустрічі головний інженер Вознесенського відділення ПАТ «Миколаївгаз» Олег Кривенко зазначив, що важливими у забезпеченні безпечної праці і запобіганні травматизму на виробництві є фактори особистого характеру – урахування керівником робіт індивідуальних якостей кожного працівника, зокрема його психіки і особливостей характеру, медичних показників стану здоров’я і їх відповідності параметрам роботи, дисциплінованості, засвоєння навичок безпечних методів роботи, знання норм і правил  з охорони праці і пожежної безпеки, а також, його ставлення до інших робітників і всього колективу.

Звертаючись до учасників зустрічі начальник відділу нагляду на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки управління Держпраці у Миколаївській області Сергій Джігімон розкрив соціальні та особистісні фактори впливу на охорону праці, навів дані статистики причин нещасних випадків.

Статистика свідчить про те, що більшість нещасних випадків соціально зумовлені або є наслідком психофізіологічних якостей і особистісних особливостей персоналу, а причиною травматизму виступають небезпечні дії працівників. При цьому людський фактор праці стає переважно визначальним.

Врахування індивідуальних особистісних відмінностей має велике значення для формування трудових колективів (бригад, змін). Розуміння закономірностей взаємодії людей, ролі особистісних якостей і відмінностей дає можливість створити трудові колективи з урахуванням здатності кожного працівника розв’язувати суперечності та їх загострення, уникати конфліктів, виробити у колективі єдину установку на додержання заходів безпеки.

Підбиваючи підсумки, учасники зустрічі зробили висновок, що через  формування у працівників  поглядів направлених на додержання вимог безпеки праці, а також, руйнування хибних стереотипів поведінки  закладено резерв зниження рівня травматизму.